Torna

Interoperabilitat

Marc normatiu

Per tal de desenvolupar tot el relacionat amb la interoperabilitat s'ha desenvolupat un extens marc normatiu: