COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

D’acord amb l’article 53 de la Llei 39/2015 els interessats en un procediment administratiu tenen dret a accedir i a obtenir una còpia dels documents continguts en els procediments en què tinguin la condició d’interessats.

L’accés a aquests documents, que estan emmagatzemats a dins l’arxiu electrònic, es farà a través de la carpeta ciutadana de la seu electrònica. En aquests moments encara no és possible tenir aquest accés, però s’està fent feina per tal de que en el termini que estableix la normativa es pugui exercir.

També hi ha la possibilitat d'exercir el dret d'accés a través de l'arxiu general de la CAIB, que seran els encarregats de gestionar els expedients en la fase semi-activa i històrica.

Vull consultar un servei

Si he de consultar un servei per la tramitació d'un procediment administratiu, s'ha d'obtenir una autorització per part del cedent de les dades.

Sol·licitar accés