Torna

Estructura del Govern de les Illes Balears (leg. 2019-2023)

Organigrama i funcions

Administració > Organització > Organigrama i funcions

D'acord amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia, la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al president determinar la composició del Govern i configurar l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'apartat 1 de l'article 13 i l'article 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableixen les atribucions genèriques de les secretaries generals. El segon apartat de l’article 3 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears atribueix a determinades secretaries generals algunes atribucions especials.

Les funcions o competències materials de cada òrgan es determinen pel Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

 

Data d'actualització: 05/01/2023

NORMATIVA SOBRE ORGANITZACIÓ DEL GOVERN I DE LES CONSELLERIES

                       * Enllaç a la versió consolidada del Decret 11/2021

ALTRA NORMATIVA

RÈGIM DE SUPLÈNCIES

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (LEGISLATURA 2015-2019) Enllaç

ESTRUCTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (LEGISLATURA 2019- febrer 2021) Enllaç