Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

 

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria de Medi Ambient i Territori

11/11/2019 Encàrrec de gestió per al servei d’actuacions de millora del paisatge forestal del bosc públic de les Illes Balears
08/11/2019 Encàrrec de gestió per al servei de cartografia d’hàbitats terrestres de les Illes Balears
20/08/2019 Encàrrec de gestió per al servei de  restauració ambiental dels danys sobre els hàbitats forestals causats pel cap de fibló-esclafit de dia 28 d’octubre de 2018, en els municipis d’Alaior i Maó de l’illla de Menorca
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a l’atles submarí: cartografia de Posidonia oceanica a les Illes Balears
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de suport a la revisió del Pla hidrològic de les Illes Balears de 3r cicle i document inicial estratègic del Pla (2019-2020)
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a la gestió de les aplicacions informàtiques per a l’any 2019
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de suport a la gestió marina de la vigilancia, manteniment i ús públic en el parc nacional de l’arxipèlag de Cabrera
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al seguiment de les comunitats marines d’espais naturals protegits de les Illes Balears
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei  d’informació puntual al Parc Natural Marítimo – Terrestre es Trenc – Salobrar de Campos
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al servei de gestió del Centre de Visitants del Parc Nacional de l’Arxipièlag de Cabrera

Accediu al cercador