Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Contacte


>  Si teniu algun dubte sobre la informació continguda en aquesta pàgina o sobre el funcionament general d'aquest procediment i voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho mitjançant el:

   - Correu electrònic: saip.coordinaciotranspa@caib.es
   - Telèfon: (34) 971 177714 (ext.62690 o ext.66521) 

>  Si desitjau formular alguna queixa o suggeriment en relació amb l'accés a la informació, podeu triar qualsevol de les vies que trobareu clicant AQUI.

>  Si necessitau assessorament sobre el contingut concret de la sol·licitud d'informació pública que voleu realitzar, podeu consultar amb la Unitat d'Informació de la conselleria a la qual us voleu adreçar.

     - Les unitats de transparència són els organismes resposables, dins de cada una de les conselleries, del  compliment de les obligacions de publicitat activa i accés a la informació pública.
     - A continuació hi ha la relació de les unitats de transparència de cadascuna de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com la seva adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.

Unitats de transparència

Vicepresidència i C. de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

971178900  

  Ext. 78977

  saip.tep@caib.es

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

971177100         

  Ext. 69775-69786

 saip.cpresidencia@caib.es

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

 971179500           
  Ext. 66897  saip.hisirelext@caib.es

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

971176600            
  Ext. 77719
 saip.economicturismeitreball@caib.es

Conselleria d'Afers Socials i Esports

971177200          
  Ext. 77295  saip.aferssocialsiesports@caib.es

Conselleria d'Educaciói Formació Professional

971177800           

  Ext. 63102
 saip.educaciouniversitatirecerca@caib.es

Conselleria de Salut i Consum

971177383            
  Ext. 77260
 saip.saluticonsum@caib.es

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

 971177300         
  Ext. 66627
 saip.moh@caib.es

Conselleria de Medi Ambient i Territori

971176666           

  Ext. 76618
 saip.mat@caib.es

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

971176666           

  Ext. 77710
 saip.agriculturaipesca@caib.es

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

971177700          

  Ext. 62198
 saip.fonseurcultiuniv@caib.es