Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

   

QUADRE DELS ACORDS DE LES RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Data d'actualització: 20/03/2023

 

Des d’aquest quadre podeu tenir accés als acords de les reclamacions d'accés a la informació pública que ha dictat la Comissió des del 2016 fins a la data de la suspensió de la seva activitat, en virtut de la signatura, el 9 de desembre de 2021, del conveni amb el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG). Per veure les resolucions dictades per aquest ens, podeu consultar aquí.

(Els acords es publiquen prèvia eliminació de les dades personals)

QUADRE en format PDF     

QUADRE en format LibreOffice  

En el format reutilitzable podeu fer filtres per tema, administració o ens respecte a allò que es reclama, sentit i motivació legal dels acords, etc.

Vos recomanam que descarregueu el quadre amb LibreOffice per poder accedir als enllaços dels acords. Si no el teniu, podeu descarregar-vos aquest programari clicant aquí.

 


Estadístiques de les reclamacions d'accés a la informació pública de les Illes Balears

(Mostren les dades, mitjançant gràfics, de les reclamacions d'accés a la informació pública des del 2016)

Actualitzades a 07/07/2022


Nombre de reclamacions presentades per anys


Sentit dels acords de la Comissió


Classificació per tipus d'ens respecte dels quals es presenten reclamacions


Nombre de reclamacions per ajuntament de les Illes BalearsNombre de reclamacions per consell insularNombre de reclamacions per conselleria (i ens adscrits) de la Administració autònomica

 


Reclamacions per àmbit temàtic