Responsabilidad social en la perqueña y mediana empresa

Ultima Hora - Miércoles, 17 de septiembre de 2008

Responsabilidad social en la pequeña y mediana empresa

Foto dels membres del Comitè assessor del congrés "La responsabilitat social a les petites i mitjanes empreses"

Lloc i dates del congrés:
Palma de Mallorca, Caixa-Fòrum 23 al 25 d'octubre de 2008
Organitzadors:
Centre per a la Gestió Ètica de l'Empresa (Eticentre)
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears