Recuperació de l'economia tras el coronavirus

Opinions dels membres del CES: Carles Manera, Carmen Planas, José Luis García i Jordi Mora

Notícies migdia Ib3tv -- Diumenge, 5 d'abril de 2020

Detall de les opinions

Links d'interés: