Presentació de l'estudi del GIFES Eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears 2000-2008: Fortaleses, debilitats i propostes de millora

UIB Universitat de les Illes Balears - Servei de Comunicació

Dia: dimecres, 7 d'abril de 2009
Hora: 19 h
Lloc: Parlament de les Illes Balears

Presentació de l'estudi del GIFES Eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 2000-2008: fortaleses, debilitats i propostes de millora

L'estudi forma part del Dictamen del CES sobre l'eficàcia del sistema educatiu de les Illes Balears 2000-2008 que es presenta al Parlament

Per a més informació podeu descarregar el següent document