"Per suspendre el CES, s'ha de canviar l'Estatut"

DIARI DE BALEARS - Divendres, 4 de maig del 2012

El president de CxI, Josep Melià, i el catedràtic de Dret Constitucional de la UIB Joan Oliver Araujo adverteixen que l'òrgan no es pot elimianr per decret llei

"Per suspendre el CES, s'ha de canviar l'Estatut"

"La mesura que preveu el Govern va en contra d'una norma superior: l'Estatut" Josep Melià, President de CxI i advocat

El GOB creu que l'eliminació és un "càstig" pel seu informe crític amb la llei de turisme

El catedràtic indicà que "no està previst enlloc que es pugui suspendre per decret llei

Per a més informació podeu descarregar el següent document