Notícia de llibres del CES

Revista Econòmica de Catalunya - Núm. 59. Març 2009

El sector de la construcció a les Illes Balears
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Palma de Mallorca, 2008