Maria de la Salut, construcción y agricultura

La agricultura aporta un 4,5% del valor añadido que se crea en el municipio.

El Económico | 23/03/2020

Cita:

La renta disponible bruta per cápita es, de acuerdo con el#Consell Econòmic i Social, de 14.524,04 euros, un 5,4% inferior a la media en el conjunto de la isla (15.568,65 euros).

Radiografía Económica y Social de los municipios de Mallorca 2020 -- Maria de la Salut

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document