Los médicos de Menorca reciben la mayor presión asistencial

EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES. Lunes 23 de noviembre de 2009

Los médicos de Menorca reciben la mayor presión asistencial

Lo afirma la memoria del Consell Econòmic i Social de 2008

Per a més informació podeu descarregar el següent document