L'accés a la informació mediambiental

Ens ha resultat molt difícil poder accedir a determinats àmbits del medi ambient sense que hagin hagut gaires explicacions tot i l'evident incompliment de la llei

Diario de Mallorca  --  Lunes, 16 de diciembre de 2019

Opinión

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document