La renta per cápita balear en 2008 fue inferior a la media estatal por primera vez

diariodemallorca.es -- Jueves 29 de octubre de 2009

La renta per cápita balear en 2008 fue inferior a la media estatal por primera vez

Per a més informació podeu descarregar el següent document