Els balears suporten més imposts municipals pel mal finançament

DIARI DE BALEARS. Diumenge, 2 de novembre del 2008

Els balears suporten més imposts municipals pel mal finançament

La càrrega fiscal sobre els ciutadans de les Illes es manté com la més elevada de l'Estat -un 29,36 % amb relació al PIB- i les administracions locals recapten 768 euros per habitant/any d'un total de 7.409

Per a més informació podeu descarregar el següent document