El turisme "no és suficient" per sustentar l'economia

Diari de Balears -- Dijous, 20 de setembre de 2012

El turisme "no és suficient" per sustentar l'economia

El CES adverteix en el seu informe anual que "cal posar en marxa un segon motor", malgrat que "s'ha d'evitar la temptació que aquest sigui la construcció"

La institució alerta que reduir més el sector públic restarà competitivitat, ja que balears és la comunitat amb menor inversió pública

Per a més informació podeu descarregar el següent document