El creixement econòmic de les Illes no es tradueix, un any més, en una millora del benestar de la gent

La memòria del 2018 del Consell Econòmic Social també constata que el consum d'energia i les emissions contaminants augmenten més que la producció

www.arabalears.cat -- 28/11/2019

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document