El Consell Econòmic i Social arremete contra la ley turística que promueve Carlos Delgado

Diario de Mallorca - Miércoles, 25 de abril de 2012

El Consell Econòmic i Social arremete contra la ley turística que promueve Carlos Delgado

Hoteleros y constructores reclaman sesiones extra del Parlament para aprobarla

Per a més informació podeu descarregar el següent document