Com serà un estiu sense turistes a les Illes ?

Comentaris d'Antoni Monserrat, conseller del CES del Grup III

Ib3 TV -- Programa ED El Matins  --  23 d'abril de 2020

Tall dels comentaris d'Antoni Monserrat

Links d'interés: