2020-2024: reflexions sobre quina postcrisi ens espera

Article d'opinió de Carles Manera (Catedràtic d'Història Econòmica de la UIB) i de Ferran Navinés (Eonomista)

www.arabalears.cat/opinio  --  01/05/2020

Cita.-

(...)

En aquest context hipotètic, una aturada de entre un 15% i un 30% del PIB balear el 2020, juntament amb una recuperació a tres o quatre anys vista, infereix la necessitat d’uns ajuts públics (per als assalariats i empreses) que superen de molt la capacitat de finançament de la Hisenda Pública regional. Per tant, no és un problema de finançament autonòmic, sinó d’articular un pla especial de recuperació per a les Illes Balears i les Canàries per part de la UE i de l’Estat. Perquè Balears i Canàries són les economies més especialitzades en turisme, aportadores rellevants a aquest 14% que representa el turisme sobre el PIB estatal. I tenen una relativa poca diversificació econòmica, amb més dificultats de trobar nínxols d’oportunitat a curt termini (3 o 4 anys) per crear, en el cas de Balears, 120.000 o 130.000 noves ocupacions alternatives. Per al nostre arxipèlag, un horitzó raonable per parlar d’aquests volums de transició ocupacional cap a nous àmbits d’ocupació seria visualitzar-los en un horitzó estratègic 2030 –seguint pautes de les Nacions Unides amb l'ODS–, tal com ja s’ha fet al Llibre Blanc H2030 del Consell Econòmic i Social. Però el curt termini exigeix una complicitat total amb el govern central i el manteniment de les vinculacions amb Europa per fer entendre la problemàtica específica que sacseja una economia turística molt desenvolupada com la balear.

(...)

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document