Representants del Grup III

  TITULARS    SUPLENTS Sebastià Ordinas capó

Representant del sector agrari

 Margalida Duran Coll

 Domingo Bonnín Bautista

Representant del sector pesquer

Antoni Garau Coll.jpg  Antoni Garau Coll

Jerònima Bonafè Ramis

Representant del sector d'economia social

 Malena Riudavets Suárez

 

Pau Antoni Monserrat Valentí

Representant de les associacions
de persones consumidores i usuàries

 Josep maria Teis Matavera

carles mulet forteza.jpg

Carles Mulet Forteza

Vicerector d'Economia i Infraestructures

Representant de la Universitat
de les Illes Balears

maria llompart bibiloni.jpg

Maria Llompart Bibiloni

 

Gabriel Ferragut Enseñat

Representant de les organitzacions
representatives dels interessos
de les entitats locals

   Pedro Bofill Contreras
Mariano Reaño Lambea.jpg

 Mariano Reaño Lambea

Representant de les associacions i
organitzacions que tinguin com a finalitat
principal la protecció del medi ambient

 

 Antonio José Pascual García
 
Ferran Navinés Badal
(Govern de les Illes Balears)
Maria Sard Bauzá.jpg  Maria Sard Bauzá
Antoni Serra Puig.jpg

Antonio Serra Puig
(Consell Insular de Mallorca)

Maria antònia Carbonero Gamundí.jpg  Maria Antònia Carbonero Gamundí
índex.jpg  
Alfons Méndez Vidal
(Consell Insular de Menorca)
Maria Lluïsa Dubon Petrus.jpg  Maria Luisa Dubon Petrus
Santiago Ferrer Costa.jpg

 
Santiago Ferrer Costa
(Consell Insular d'Eivissa)

 
Joan Marí Serra

Josep Antoni Mayans Mesquida
(Consell Insular de Formentera)

 

Miquel Juan Ferrer.jpg

Miquel Juan Ferrer