inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Comissió Permanent Virtual 7/2020

04/06/2020 a les 09:44 - 11/06/2020 a les 09:44

Durada.- 04/06/2020 (09:44 h.)  --  11/06/2020 (09:44 h.)

Ordre del dia

Per indicació del president, es convoca la Comissió permanent virtual del Consell Econòmic i Social per aprovar el dictamen 4/2020, relatiu al projecte de reglament de protecció del medi nocturn a l'illa de Menorca, que desenvolupa la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears, el qual se us adjunta, d'acord amb el procediment previst a l'article 34.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Econòmic i Social, per a la seva aprovació en un termini màxim de cinc dies comptadors a partir del dia següent de l'enviament d'aquest correu.

En el cas de que no es presentin objeccions al text del dictamen durant aquest termini, es donarà per aprovat el dictamen. En el cas de que un membre de la Comissió presenti observacions al text, aquestes es remetran a la resta de membres de la Comissió per al seu coneixement i efectes oportuns.

La proposta de dictamen va ser aprovada per unanimitat per la comissió de treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient, en la sessió ordinària celebrada de forma telemàtica, el dia 2 de juny.