inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Comissió de treball de l'Àrea d'Economia. CTVC ECO 1/2020

02/06/2020 a les 10:00 - 02/06/2020 a les 11:00

Reunió de la Comissió de treball per videoconferència de l'Àrea d'Economia. CTVC ECO 1/2020

Lloc de reunió: Plataforma Zoom

Ordre del dia:

1.- Debat i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Debat i, si s’escau, aprovació de la proposta de dictamen 4/2020 relativa al projecte de reglament de protecció del medi nocturn de Menorca.

3.- Torn obert de paraules

Documentació adjunta:

- Acta de la sessió anterior.

- Projecte de reglament sotmès a dictamen