inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Comissió de treball per videoconferència de l'Àrea Social CTVC SOC 3/2020

08/05/2020 a les 10:00 - 08/05/2020 a les 11:00

Reunió de la Comissió de treball per videoconferència de l'Àrea Social. CTVC SOC 3/2020

Lloc de reunió: Plataforma Zoom

Ordre del dia:

Primer.- Debat i, si s'escau, aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Segon.- Debat i, si s'escau, aprovació de la proposta de dictamen 3/2020, relativa al projecte de reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels serveis d'acolliment residencial per a persones menors d'edat a Mallorca.

 

Esdeveniments

Comissió Permanent Virtual 5/2020

08/05/2020 a les 11:11 - 14/05/2020 a les 14:00

Comissió Permanent Virtual núm. 5/2020

Durada.- 08/05/2020 (11:11 h.) -- 14/05/2020 (14:00 h.)

Ordre del dia

- Elaboració d'un estudi sobre l'impacte de la crisi del Covid-19 sobre les branques no turístiques de l'economia de les Illes Balears,

Marcant uns dies de consulta fins el proper dijous 14 de maig, per a que puguin fer comentaris al document. En cas de no rebre cap suggeriment en aquest termini, s'entendrà que el document està aprovat per la Permanent. Una vegada aprovat per aquesta Comissió, comunicarem l'estudi a tots/es els/les consellers/es del CES pel seu coneixement, a la espera de que en un futur el pugui ratificar el Ple del Consell Econòmic i Social.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 224007 bytes - Convocatòria Comissió Permanent Virtual 5 2020.pdf