inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Plenari 4/2019

10/12/2019 a les 12:00 - 10/12/2019 a les 13:30

CONVOCATÒRIA DEL PLE DEL CONSELL ECÒNOMIC I SOCIAL

D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, us convoc a la sessió del Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, la qual tindrà lloc el dia 11 de juny a les 10:30 hores en primera convocatòria, i a les 11:00 hores en segona convocatòria, a Ca n’Oleo (carrer de l’Almudaina, 4). Es prega assistència en segona convocatòria.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Debat i aprovació, si s’escau, del Pla d’acció per a l’any 2020.

3.- Debat i aprovació, si s’escau, dels índexs de qualitat del treball.

4.- Debat i aprovació, si s’escau, de la modificació del calendari del dictamen Horitzó 2030.

5.- Informació relativa a l’execució pressupostària anual.

6.- Debat i aprovació, si s’escau, dels pressuposts per a l’any 2020.

7.- Precs i preguntes.