inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Plenari 3/2019

10/09/2019 a les 10:30 - 10/09/2019 a les 12:30

CONVOCATÒRIA DEL PLE DEL CONSELL ECÒNOMIC I SOCIAL

D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, us convoc a la sessió del Ple del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, la qual tindrà lloc el dia 10 de septiembre a les 10:00 hores en primera convocatòria, i a les 10:30 hores en segona convocatòria, a Ca n’Oleo (carrer de l’Almudaina, 4). Es prega assistència en segona convocatòria.

 

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Substitució del persona titular de la vicepresidència segona i modificació de la composició de la Comissió permanent.

3.- Modificació del calendari per a l’aprovació del dictamen relatiu a l’estudi Horitzó 2030.

4.- Aprovació dels continguts de la memòria anual del CES de l’any 2018.

5.- Informació relativa a la incompatibilitat sobrevinguda d’un conseller del CES.

6.- Informació de la presidència.

7.- Informació relativa a l’execució pressupostària.

8.- Precs i preguntes.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 169093 bytes - Convocatòria Plenari 3 2019.pdf