català . castellano

Detall Dictàmens

07/2004 - Relatiu a l'Avantprojecte de llei de drogodependències i altres addicions a les Illes Balears. (262 KB)

07/06/2004

Comissió de treball: Comissió d'Àrea Social
Matèria:: Drogodependències
Relatiu a l'Avantprojecte de llei de drogodependències i altres addicions a les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 268931 bytes - Dictamen_núm_07_04[1].pdf

Accessibilitat
 Seu provisional: Plaça de Son Castelló, núm. 1. 07009. Palma. 
Tfon.: 971-17.71.99. Fax: 971-17.63.81. Correu de contacte: ces@caib.es  Avís legal