català . castellano

esdeveniment

Esdeveniments

Comissió de treball de la Memòria 2/2018

13/03/2018 a les 10:00 - 13/03/2018 a les 11:00

Reunió de la Comissió de treball de la Memòria núm. 2/2018

Lloc: Sala de Premsa de la seu de la UGT (C/ Font i Monteros, 8 de Palma)

Ordre del día:

1.     Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.     Informació relativa al procés d’elaboració de la Memòria del CES 2017

3.     Adopció dels acords que pertoqui

4.     Torn obert de paraules

Plenari 1/2018

13/03/2018 a les 11:00 - 13/03/2018 a les 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunió del Plenari 1/2018 del CES

Loc: Seu de la UGT (Carrer Font i Monteros, 8 de Palma)

Ordre del dia:

1.- Lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Informació relativa a la proposta de l'informe Horitzó 2030.

3.- Informació relativa al próper trobada de CES autonòmics.

4.- Informació relativa als convenis de colaboració que es formalitzaran amb altres institucions en els propers mesos.

5.- Informació relativa a l'execució pressupostària i despesa compromesa per a l'exercici actual.

6.- Precs i preguntes.

- 1 a 2 de 2 -

Accessibilitat
 Seu provisional: Plaça de Son Castelló, núm. 1. 07009. Palma. 
Tfon.: 971-17.71.99. Fax: 971-17.63.81. Correu de contacte: ces@caib.es  Avís legal