avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

banner

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Ruta de navegació

A la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li corresponen les funcions que estableix la legislació vigent de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la normativa de desplegament reguladora de l’organització i les funcions d’aquest òrgan. Així mateix, és l’òrgan responsable del manteniment, la custòdia i la gestió de la informació continguda en la base de dades de subvencions de la Comunitat Autònoma.

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

xifres banner

0

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Informació i contacte

Carlos Bonet Serra

Seu

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

C/ del Palau Reial, 17 - 07001 Palma

Tel: 971177114

Fax: 971176332

DIR3: A04013590


Publicador de continguts


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits


destacatsContingutTemporal_header_destacados

DESTACATS (CONTINGUT TEMPORAL)

Publicador de continguts


Publicador de continguts

Et pot interessar

Publicador de continguts