avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Tràmits pendents de la convocatòria de maig de 2024

Tràmits pendents de la convocatòria de maig de 2024

Tràmits pendents de la convocatòria de proves de llengua catalana maig de 2024

Una vegada duites a terme totes les proves escrites i orals de la convocatòria de maig de 2024, els tràmits pendents són aquests:

Publicació de resultats provisionals: 12 de juliol [DATA MODIFICADA]

Requisits per ser apte

  • Nivell A2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts).
  • Nivells B1, B2, C1 i C2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts), àrea 3 (60 punts) i àrea 4 (60 punts).
  • Llenguatge administratiu: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts).

Altres informacions

  • El guionet (—) indica que no s’ha corregit l’àrea d’expressió i interacció escrites perquè no s’ha superat l’àrea 1 (nivell A2) o les àrees 1 i 2 (nivells B1, B2, C1 i C2).
  • En els resultats de llenguatge administratiu, el guionet (—) indica que no s’ha corregit l’àrea d’expressió escrita perquè no s’han superat les àrees 1 i 3.
  • La qualificació de 0 punts en la columna de l’àrea 2 o de l’àrea 3, segons el nivell, és el resultat d’aplicar els criteris de correcció (p. ex., nombre mínim de paraules).
  • El guionet (—) a l’àrea 3 (nivell A2) o en l’àrea 4 (nivells B1, B2, C1 i C2) indica que l’examinand no es va presentar a la prova oral.


Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: 15 i 16 de juliol [TERMINI MODIFICAT]

Es pot sol·licitar:

  • La revisió de la prova, tràmit que du a terme el Tribunal sense la presència ni la participació de l’examinand. El resultat de la revisió es dona a conèixer mitjançant la publicació dels resultats definitius en el web (ieb.caib.cat) i en la Seu Electrònica (seuelectronica.caib.cat) a partir de les 15 hores del dia establert en el calendari de la convocatòria.
  • El tràmit de vista, tràmit que consisteix en la tramesa per correu electrònic de la prova de l’examinand, el full d’avaluació de l’expressió escrita o oral i el full de revisió del Tribunal. Aquest tràmit es du a terme posteriorment a la publicació dels resultats definitius aprovats per cada tribunal.

Publicació dels resultats definitius: 17 de setembre, a partir de les 15 h

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS

Després de la publicació dels resultats definitius (17 de setembre) i una vegada duit a terme el tràmit de vista, s’ordenarà la publicació en el BOIB, mitjançant una resolució, de la relació d’aptes definitiva de cada certificat d’acord amb els resultats aprovats pels tribunals, s’expediran d’ofici els certificats corresponents i es notificaran a les persones interessades.

Sempre que hi hagi una causa justificada per la qual no es pugui esperar l’expedició del certificat oficial, es pot sol·licitar un certificat provisional a l’adreça electrònica provescatala@iebalearics.org. En el missatge s’han d’indicar les dades següents: motiu que justifiqui l’expedició del certificat provisional, nom complet, DNI i nivell del qual s’és apte.

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​