avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2024: PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEFINITIUS

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2024: PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEFINITIUS

Publicació dels resultats definitius de les proves de llengua catalana de la convocatòria de gener de 2024

I. RESULTATS DEFINITIUS PER NIVELL

Consultau al final d’aquesta pàgina les llistes de resultats definitius per nivell.

Requisits per ser apte

— Nivell A2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts).

— Nivells B1, B2, C1 i C2: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts), àrea 3 (60 punts) i àrea 4 (60 punts).

— Llenguatge administratiu: àrea 1 (60 punts), àrea 2 (60 punts) i àrea 3 (60 punts).

Altres informacions

— El guionet (—) indica que no s’ha corregit l’àrea d’expressió i interacció escrites perquè no s’ha superat l’àrea 1 (nivell A2) o les àrees 1 i 2 (nivells B1, B2, C1 i C2).

— En els resultats de llenguatge administratiu, el guionet (—) indica que no s’ha corregit l’àrea d’expressió escrita perquè no s’han superat les àrees 1 i 3.

— La qualificació de 0 punts en la columna de l’àrea 2 o de l’àrea 3, segons el nivell, és el resultat d’aplicar els criteris de correcció (p. ex., nombre mínim de paraules).

— El guionet (—) a l’àrea 3 (nivell A2) o en l’àrea 4 (nivells B1, B2, C1 i C2) indica que l’examinand no es va presentar a la prova oral.

— Si no hi ha hagut canvis en la puntuació o qualificació inicials és perquè el tribunal del nivell així ho ha decidit.

No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries.

II. TRÀMIT DE VISTA

El tràmit de vista consisteix en la tramesa per correu electrònic de la prova de l’examinand, el full d’avaluació de l’expressió escrita o oral i el full de revisió del Tribunal. Està previst que aquest tràmit es dugui a terme durant el mes de maig.

III. EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

Una vegada duit a terme el tràmit de vista, la directora general de Cultura ordenarà la publicació en el BOIB, mitjançant una resolució, de la relació d’aptes definitiva de cada certificat d’acord amb els resultats aprovats pels tribunals, i s’expediran els certificats corresponents.

La previsió és que els certificats oficials s’enviïn durant el mes de maig per correu electrònic a l’adreça electrònica que es va fer constar en la sol·licitud d’inscripció.

Sempre que hi hagi una causa justificada per la qual no es pugui esperar l’expedició del certificat oficial, es pot sol·licitar un certificat provisional a l’adreça electrònica provescatala@iebalearics.org. En el missatge s’han d’indicar les dades següents: motiu que justifiqui l’expedició del certificat provisional, nom complet, DNI i nivell del qual s’és apte. Els certificats provisionals només tenen una vigència de sis mesos.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​