avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Consulta prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Decret pel qual s’aproven les directius de regulació sobre l’organització i el funcionament del Registre d'Explotacions Ramaderes a l'àmbit de les Illes Balears, l’ordenació de les explotacions ramaderes i la creació del Portal de Ramaderia i d’altres Animals Domèstics de les Illes Balears (PRADIB)

Consulta prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Decret pel qual s’aproven les directius de regulació sobre l’organització i el funcionament del Registre d'Explotacions Ramaderes a l'àmbit de les Illes Balears, l’ordenació de les explotacions ramaderes i la creació del Portal de Ramaderia i d’altres Animals Domèstics de les Illes Balears (PRADIB)

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Objectius de la norma.
  • Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del Projecte de Decret pel qual s’aproven les directius de regulació sobre l’organització i el funcionament del Registre d'Explotacions Ramaderes a l'àmbit de les Illes Balears, l’ordenació de les explotacions ramaderes i la creació del Portal de Ramaderia i d’altres Animals Domèstics de les Illes Balears (PRADIB) podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, carrer de la Reina Constança, 4, 07006 de Palma, en el mateix termini.

El termini finalitza el 22 de maig.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​