Torna

Xylella Fastidiosa

Com sol·licitar análisis  Xylella fastidiosa?
 

1. Enviant un correu electrònic a sanitatvegetal@dgagric.caib.es amb les seves dades personals   i les dades de la mostra (espècie vegetal varietat, localització, si es possible amb coordenades). Els tècnics de Sanitat Vegetal es posaran en contacte amb la persona sol·licitant per prendre la mostra i enviar-la al Laboratori de Sanitat Vegetal 

 

o bé

 

2. Duent directament una mostra al Laboratori de Sanitat Vegetal (C/Eusebi Estada 145) o a les Delegacions Comarcals, amb una sol·licitut d'anàlisis   totalment emplenada, indicant les coordenades de la planta mostrejada. La mostra s'ha de composar per brots d'uns 20-30 cm amb fulles preferiblement simptomàtiques (aproximadament unes 50 (fulles grans, p.ex. baladre, fruiters i ametller)-100 (fulles petites, p.ex. polígala, olivera o ullastre) en total, sumant tots els brots). Per una mateixa mostra es recomana agafar brots de distintes ubicacions de la planta, però sempre de la mateixa planta. Cada mostra ha d'anar en una bossa, individualment, ben tancada (recomanem bosses amb sistema de tancament tipus "zip") i per cada mostra s'ha d'omplir una fitxa de sol·licitud que ha d'adjuntar-se.

DOC 61- sol analisi LOSVIB.pdfDOC 61- sol analisi LOSVIB.pdf