Torna

Xarxa Natura 2000

Sol·licitud d'afecció a la Xarxa natura 2000 per a realitzar reportatges (filmacions o fotografies) amb dron

Per a realitzar reportatges (filmacions, fotografies, etc.) amb dron als espais de rellevància ambiental s’ha de trametre una sol·licitud en funció dels supòsits següents:

1. El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 i té finalitat professional i/o comercial.

El procés per poder tramitar la sol·licitud es troba al següent enllaç: Afecció XN2000 reportatges.

Podeu consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

En el cas de realitzar únicament vols amb dron (finalitat professional o comercial) es podrà presentar la documentació esmentada directament al registre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració, adreçat al Servei de Planificació al Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Per conèixer les restriccions de l'espai aeri es pot consultar la pàgina web de ENAIRE.

2. El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 i NO té finalitat professional i/o comercial.

Per realitzar reportatges amb dron per ús particular vos heu de dirigir al Servei de Protecció d'Espècies i descarregar la declaració de compliment de bones pràctiques per vols de drons recreatius, que s'ha d'emplenar, adjuntar el DNI, signar i enviar a: especies@dgcapea.caib.es.

Podeu consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

3. El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 coincident amb espai natural protegit (parc, paratge o reserva natural)

La sol·licitud s'ha de tramitar a través del Servei d’Espais Naturals en el següent enllaç: Autorització per realitzar activitats als espais natural protegits.

Podeu consultar la informació i la ubicació a Els espais naturals protegits. Per a més informació podeu escriure a: autoritzacions@dgmambie.caib.es


Si el reportatge amb dron es realitza en un espai protegit de la Red Natura2000 de competència estatal, haurà de contactar amb: bzn-espaciosmarinos@miteco.es