Torna

Servei de Gestió Forestal

Resum normatiu d'ús del foc per cremes

Ús del foc De 1 de gener a 30 d'abril De 1 de maig a 15 d'octubre De 16 d'octubre a 31 de desembre
A terreny forestal i a menys de 50m de terreny forestal CAL AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PROHIBIT CAL AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA
A menys de 500m de terreny forestal AMB PRECAUCIÓ CAL AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA AMB PRECAUCIÓ
A més de 500m de terreny forestal AMB PRECAUCIÓ
A terreny urbà SEGONS NORMATIVA MUNICIPAL

Enllaços:

 

Estic fent el correcte de manera incorrecta?

L'ús del foc forma part de la gestió agrícola, ramadera i forestal del nostre bosc i de les zones agro-forestals. També el necessari ús de maquinària a aquest tipus de zones requereix d'una regulació i una cura especial, ja que genera espurnes que poden provocar un incendi forestal.

De fet, una bona part dels incendis forestals amb causa accidental o negligent tenen el seu origen en aquest tipus d'ús del foc i en l'ús de maquinaria en zones d'alt risc.

- He observat la normativa adient (Decret 125/2007)?

- He obtingut el permís necessari per fer l'activitat d'ús del foc (veure apartat anterior)?

- He seguit les condicions i recomanacions de l'autorització d'ús del foc (si n'és el cas)?

- Prenc totes les mesures que són de sentit comú per evitar que la meua activitat provoqui un sinistre?

 

Bones pràctiques

Aquestes són les condicions que hem de complir per fer un ús del foc responsable:

1.- Les activitats amb maquinària seràn referentment al matí. S'han d'evitar els dies de vent, i els dies més secs i calurosos.

2.- El metall de la maquinària pot colpejar amb pedres i produir espurnes. S'ha d'estar alerta.

3.- Els punts calents de cotxes, maquinària agrícola, segadores, etc,. han d'estar allunyats de material vegetal fi i sec.

4.- Les cremes s'hauran de realitzar sempre en absència de vent. Preferentement al matí.

5.- A les cremes en àrea contigua de prevenció (a menys de 500 m de terreny forestal) en època de perill, haurà d'existir una distància mínima de 50 metres entre el lloc de la crema i el terreny forestal més pròxim.

6.- El foc haurà de ser contínuament vigilat, mantenint-se localitzat sempre que sia possible a través del telèfon de contacte indicat a la sol·licitud i sense poder deixar el lloc de crema fins que aquest quedi completament apagat.

7.- Es disposarà de mitjans preparats per una ràpida intervenció que permetin sufocar qualsevol conat d'incendi que es pugui produir.

En aquelles cremes on es necessite un autorització administrativa, s'haurà de complir també amb el següent:

  • Abans de la crema, s'haurà de comunicar al SEIB - 112 - l'hora de començament i l'hora prevista de finalització d'aquesta.
  • La crema es realitzarà entre el dia X i el dia X. (a criteri del Agent de Medi Ambient que ho especificarà a l'autorització)
  • La crema s'haurà de realitzar entre les X h i les X h i (a criteri del Agent de Medi Ambient que ho especificarà a l'autorització)

Cal tenir en compte que en cas que s'atorgui una autorització, aquesta pot resultar en suspens per fenòmens meteorològics adversos o altres circumstàncies rellevants que puguin incidir en el risc d'incendi forestal (Resolució CMA de 28/10/09- BOIB num. 168 de 19/nov/09).