Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_banda_xf.JPG

desc_imatge xarxa preguntes cat.png

Xarxa Forestal és un conjunt d’entitats i col·lectius, sensibilitzats amb els valors i la importància dels boscos, que s’encarrega de promoure accions o activitats de conservació i desenvolupament sostenible dels nostres espais forestals, a més de fomentar una cultura del risc d'incendi forestal.

Aquesta iniciativa, que va néixer a l'àmbit de l'administració autonòmica, té com a objectiu establir els vincles i les vies de participació i col·laboració entre la població que habita, treballa o passa temps del seu oci en les zones forestals. Fomenta també que els habitants dins zona forestal siguin part activa en la prevenció contra els incendis forestals, sensibilitzant-los sobre el risc del foc al bosc.

La Xarxa Forestal actua com un lloc de trobada, un laboratori d'idees i de recerca d'estratègies per a millorar la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos. El futur dels espais forestals depèn de la implicació de tota la societat. Molts dels problemes que pateixen els boscos s’han de resoldre impulsant bones pràctiques i potenciant el món rural i forestal.

Qui forma part de la Xarxa Forestal? 

Xarxa Forestal és un teixit de fils socials nuats que formen una estructura en la que els col·lectius o entitats que la formen, provenen d’origens diversos (camps acadèmics, professionals de diferents sectors com és el forestal, l'agrícola, el turístic, l'ensenyament, l'oci, etc.) obert a tots aquells col·lectius que tenen com interès comú el coneixement i conservació dels espais forestals.

A l’organització de la Xarxa tothom ocupa un lloc preferent, decideix el seu pla d'actuacions i estableix la velocitat i intensitat de la seva participació. Des de la Conselleria, actuant com Agència Impulsora (AI), es fa el suport necessari a cada grup o entitat per que pugui desenvolupar les seves accions forestals.

desc_diagrama xarxa.JPG

Està formada per:

 • GA: grups d'acció local: centres educatius, grups de voluntaris, associacions juvenils, etc.
 • ES: entitats de suport: ajuntaments, museus, associacions professionals, etc.
 • LL: líders locals: persones que en el seu treball o temps d'oci poden liderar accions de la Xarxa.
 • AI: agencia impulsora; aquesta funció és la que assumeix l’administració autonòmica amb els seus tècnics i treballadors forestals.


Com funciona?

Des de la Conselleria (tècnics forestals, Agents de Medi Ambient i personal de brigades d'Ibanat), es treballa afavorint els vincles de col·laboració entre els diferents membres de la Xarxa Forestal (grups d'acció, entitats de suport, etc.) i els anima i ajuda a realitzar les activitats forestals que tinguin programades. S'aprofiten les sinergies i els interessos de cada grup, els llocs comuns i així també, es fomenta la circulació de la informació forestal i dels recursos.


Què pretén?

 • Sensibilitzar i donar a conèixer els valors i funcions dels espais forestals amb l’objectiu de conservar-los.
 • Promoure accions de gestió i ús sostenible dels espais forestals.
 • Reduir el nombre d'incendis forestals per negligències.
 • Establir una cultura del risc que incideixi en la prevenció dels incendis forestals.
 • Implicar al major nombre possible de grups professionals, serveis públics, agents socials, docents, etc., en la conservació del patrimoni forestal.
 • Millorar la interacció entre l'administració ambiental i local i la població resident a les comarques forestals.
 • Crear vincles entre diferents entitats i organismes per facilitar la seva participació i el intercanvi d'experiències i recursos per a la conservació del nostre bosc autòcton.

Com participar?    [ACTIVITATS DE LA XARXA]

Cada grup o entitat que vulgui formar part de la Xarxa Forestal ha d'estar d'acord en:

 • Rebre i emetre informació forestal.
 • Compartir les experiències forestals realitzades amb les altres entitats que formen part de la Xarxa.
 • Promoure accions directes e indirectes dirigides a aconseguir els objectius de la Xarxa Forestal.

On ens podeu trobar?

Web: Servei de Gestió Forestal

Mail: xarxaforestal@gmail.com

Facebook: /Xarxa forestal/Bosqueta forestal

Twitter: @Xarxaforestal

Instagram: @Xarxaforestal

 

 

MEMÒRIES DE LA XARXA:

MEMORIA D'ACTIVITATS 2018-2019 DE LA XARXA FORESTAL (PDF 3,8Mb)

MEMORIA D'ACTIVITATS 2016-2018 DE LA XARXA FORESTAL (PDF 14,4Mb)

MEMORIA D'ACTIVITATS 2015-2016 DE LA XARXA FORESTAL (PDF 11,8Mb)

MEMORIA D'ACTIVITATS 2011-2012 DE LA XARXA FORESTAL (PDF 10,3Mb)

MEMORIA 2010-2011: DOC1 (PDF 6,3Mb)

MEMORIA 2009-2010: DOC1 (PDF 4,9Mb) DOC2 (PDF 1,4Mb)

MEMORIA 2008-2009: DOC1 (PDF 3Mb) DOC2 (PDF 2,7Mb) ANEXOS (PDF 3,4Mb)

MEMORIA 2007-2008: DOC1 (PDF 2,6Mb) DOC2 (PDF 5Mb)

10 AÑOS DE XARXA FORESTAL (PDF 0,9Mb)