Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_banda_sgf_novetats_cat.JPG


Declaració d'utilitat pública, i inclusió al Catàleg, de la forest 'Galatzó', Calvià, Mallorca

[Consultau l'expedient]


Declaració d'utilitat pública de Planícia (Banyalbufar)

Informació pública relativa a la tramitació de declaració d'utilitat pública i inclusió en el Catàleg de la forest de 'Planícia' de Mallorca

Memòria de l'expedient de declaració d'utilitat pública i inclusió en el catàleg de la finca Planícia (Banyalbufar)


Delimitació i fitació de la finca pública Son Moragues (MUP núm. 11)

Expedient per dur a terme la delimitació i fitació de la finca pública Son Moragues (MUP núm. 11), la resolució d'inici del qual, de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 21 d’agost de 2017, fou publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 109, de 5 de setembre de 2017.

 Citació, exposició pública i notificació de la resolució d'inici per a la delimitació i fitació de la finca pública de Son Moragues
 Resolució d'inici BOIB 5 setembre 2017
Informe justificatiu sobre la necessitat de delimitació i fitació de la finca pública Son Moragues
 Informe tècnic de descripció de la finca pública Son Moragues
Informe de delimitación de la finca pública Son Moragues en Valldemossa, Mallorca, de 22 de desembre de 2016, elaborat per l'empresa ICT- Oficina Técnica y Topografia
 Informe complementari al servei d'aixecament topogràfic per a la delimitació de la finca pública Son Moragues


Comunicació prèvia per a l'arrabassada de vegetals en mal estat fitosanitari

Comunicació prèvia a l'arrabassada o tala dels exemplars vegetals agrícoles (oliveres, ametllers, etc) amb mal estat fitosanitari (afectats per plagues o malalties) i que és recomanable i urgent la seva eliminació per evitar la propagació i contagi als arbres i arbusts sans.

Plantilla per a comunicació