Torna

Via Verda Manacor - Artà

 

INFORMACIÓ ECOTURÍSTICA

La reforestació que s'ha fet de zones degradades amb arbres autòctons en permet la integració en el paisatge natural i rural circumdant i hi assegura la presència de la fauna local. A més, la realització d'altres mesures ambientals hi aporta un major valor ecològic. Entre les espècies vegetals sembrades destaquen el pi blanc (Pinus halepensis), l'ullastre (Olea europaea) i la mata (Pistacea lentiscus), com també l'alzina (Quercus ilex) i el romaní (Rosmarinus officinalis). Es tracta de plantes mediterrànies, adaptades al clima de la comarca i especialment resistents a la perllongada sequera estival, característica de la zona. La instal·lació de taules i bancs completa la funció de l'àrea per a l'oci i el descans.

El condicionament de la via per al seu nou ús eco-turístic ha suposat l'estabilització de més de 20.000 metres quadrats de talussos per evitar despreniments; la creació de 6 noves àrees de descans en què s'han habilitat 24.000 metres quadrats de zona forestal mitjançant la plantació de 6.000 arbres; la construcció de 4 punts d'aigua per a la fauna silvestre i el foment de la biodiversitat; i la instal·lació de cartells informatius sobre el paissatge, els valors ecològics i el passat ferroviari.

Finalment, a les estacions de Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera i Artà s'han creat centres de visitants amb panells didàctics i altres recursos interpretatius.

 

VIAS VERDES

SFM

TIB

Bandera CA Bandera ES

Informació Ecoturística / Información Ecoturística
Informació Ecoturística / Información Ecoturística

Bandera UK Bandera DE

Ecotourism Information / Ökotourismus Informationen
Ecotourism Information / Ökotourismus Informationen


Bandera CA Bandera ES Bandera UK Bandera DE

Zones de Descans / Zonas de Descanso / Rest Areas / Rastplätze
Zones de Descans / Zonas de Descanso / Rest Areas / Rastplätze