Torna

Transport Marítim

Normativa Estatal

 

Ordre FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions d'esbarjo.

 

Resolució de 5 de gener de 2009, de la Dirección General de la Marina Mercante, per la qual es dicten diversos actes de execució material per a la aplicació de lo disposat a l'ORDRE FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions d'esbarjo.

 

 

Reial Decret 259/2002, de 8 de març, pel qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques.

 

Resolució d'11 de gener de 2010, de la Direcció General de la Marina Mercant, sobre l'acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions d'esbarjo.

 

Resolució de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es modifiquen els annexes I, III, V, VIII i XII de l'Ordre FOM/3200/2007, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions d'esbarjo.