Torna

Transport Marítim

Convocatòria abril de 2022: Llistats definitus de qualificacions

Capità de Iot (Palma)
Capità de Iot (Maó)
Capità de Iot (Eivissa)

Patró de Iot (Palma)
Patró de Iot (Maó)
Patró de Iot (Eivissa)

Patró d'Embarcacions d'Esbarjo PEE (Palma)
Patró d'Embarcacions d'Esbarjo PEE (Maó)
Patró d'Embarcacions d'Esbarjo PEE (Eivissa)

Patró de Navegació Bàsica PNB (Palma)
Patró de Navegació Bàsica PNB (Maó)
Patró de Navegació Bàsica PNB (Eivissa)