Torna

Transport Marítim

Calendari d'exàmens 2022

 

Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se.

A la vista de les sol·licituds presentades i de les disponibilitats de personal i infraestructures, el president del Tribunal podrà modificar les dates per fer els exàmens en els dies necessaris, sempre anteriors o posteriors a les dates indicades a l'apartat vuitè de l'annex primer de la "Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022 per la qual es convoquen els exàmens per obtenir les titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo".

La sol·licitud d'admissió als exàmens es farà, preferentment, a través de la seu electrònica mitjançant l'enllaç http://www.caib.es/sites/transportmaritim i clicant en la pestanya «Matrícula exàmens».

Així mateix, la inscripció pot fer-se mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent, segons els models que s'adjunten com a annexos 2, 3 i 4, juntament amb la documentació que s'estableix en el punt següent. La sol·licitud de participació i la documentació es podrán presentar en el Registre de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri (c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r pis, polígon de Son Rossinyol, Palma) sol·licitant cita prèvia en el telèfon 012 o a través de la pàgina web https://ac.fundaciobit.org/citaregistro/reservar-cita

Igualment, pot presentar-se en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds d'admissió als exàmens teòrics per obtenir titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo han d’ajustar-se als terminis següents:

 

Convocatòria de març de 2022

• Termini de presentació sol·licituds: des del 7 fins al 18 de febrer de 2022.

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Capità de iot: 1 d’abril de 2022

— Patró de iot: 1 d’abril de 2022

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 1 d’abril de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 1 d’abril de 2022

MENORCA / EIVISSA

— Capità de iot: 29 de març de 2022

— Patró de iot: 29 de març de 2022

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 29 de març de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 29 de març de 2022

 

Convocatòria de juny de 2022

• Termini de presentació sol·licituds: des del 2 al 13 de maig de 2022

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Capità de iot: 1 de juliol de 2022

— Patró de iot: 1 de juliol de 2022

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 1 de juliol de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 1 de juliol de 2022

MENORCA / EIVISSA

— Capità de iot: 28 de juny de 2022

— Patró de iot: 28 de juny de 2022

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 28 de juny de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 28 de juny de 2022

 

Convocatòria de setembre de 2022

• Termini de presentació sol·licituds: des de l'1 al 12 d'agost de 2022

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 23 de setembre de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 23 de setembre de 2022            

MENORCA / EIVISSA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 20 de setembre de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 20 de setembre de 2022

 

Convocatòria de desembre de 2022

• Termini de presentació sol·licituds: des del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2022.

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Capità de iot: 16 de desembre de 2022

— Patró de iot: 16 de desembre de 2022

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 16 de desembre de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 16 de desembre de 2022

MENORCA / EIVISSA

— Capità de iot: 13 de desembre de 2022

— Patró de iot: 13 de desembre de 2022

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 13 de desembre de 2022

— Patró per a navegació bàsica: 13 de desembre de 2022

 

Resolució de la convocatòria:

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022 per la qual es convoquen els exàmens per obtenir les titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo