Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

10/06/2019

Resolució de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s'estableixen els models dels documents oficials d'avaluació de les etapes d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears

Avaluació / Eduació infantil