Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/09/2018

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 10 de juliol de 2017 per la qual es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català (BOIB núm. 95, de 3 d'agost de 2017)

Avaluació de coneixements de llengua catalana