Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

20/09/2018

Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de dia 21 de juliol de 2016 per la qual es nomenen determinats membres del Consell Social de la Llengua Catalana. (BOIB núm. 102, d'11 d'agost)

Consell Social de la Llengua Catalana