Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

20/04/2020

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 10 d'abril de 2017 per la qual es fixa l'equivalència entre noves figures de personal col•laborador i les que regula el Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven

FUNCIONAMENT INTERN