Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. (BOE Núm. 261, de 31/10/2015 )

EMPLEAT PUBLIC/SELECCIO I FORMACIO

Tots, però especialment els articles 10, 31, 55, 56, 60, 61, 64 i 73 en matèria de selecció i els articles 14, 41, 49 i 89 en matèria de formació. Versió consolidada: veure hiperenllaç de la versió castellana.