Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. (BOE núm. 74, de 28/3/2006)

QUALITAT AMBIENTAL - RENOU