Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

07/01/2019

Reial Decret 239/2013, de 5 d'abril de 2013, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comisió (BOE núm. 89, de 13/04/2013).

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS