Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

16/10/2018

Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 226, de 18 de setembre de 2009)

Patrimoni